​Ustvarjalna Evropa

Ustvarjalna Evropa vlaga v ukrepe, ki krepijo kulturno raznolikost in se odzivajo na potrebe in izzive kulturnih in ustvarjalnih sektorjev. Glavni cilji programa so varovanje, razvoj in spodbujanje evropske kulturne in jezikovne raznolikosti in dediščine, povečanje konkurenčnosti in gospodarskega potenciala kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, zlasti avdiovizualnega sektorja. Novosti programa bodo prispevale k okrevanju teh sektorjev in okrepile njihova prizadevanja, da postanejo bolj vključujoči, bolj digitalni in okoljsko bolj trajnostni.

Program Ustvarjalna Evropa je razdeljen na 3 sklope:

Program Ustvarjalna Evropa je odprt za kulturne in ustvarjalne organizacije iz držav članic EU, pa tudi iz držav nečlanic EU. Pod določenimi pogoji lahko v programu sodelujejo tudi države Evropskega gospodarskega prostora, države kandidatke/potencialne države kandidatke in države evropske sosedske politike.

Preverite uradne spletne strani za več informacij o tem, kako se lahko vaša pobuda pridruži programu Ustvarjalna Evropa.