Materiali

Rezultati prvih 12 mesecev projekta so raziskovalna poročila in razvojni dokumenti. Gradivo je pripravil vsak partner, pri čemer so bili upoštevani njegovi lastni cilji in skupni cilji vključenih lokalnih skupnosti. Dokumenti so napisani v jezikih držav partnerjev z angleškim povzetkom.

Povezave za prenos:

ID20 >> Gastronomic-theatre experience – Idrija Miners’ House 

Locus Association >> Artistic components of a 19th century spa building – Neptune Bath

Gotická cesta >> Medieval church landscape and community engagement – Kameňany church