O projektu

»Kopališča, gotske cerkve in rudarske hiše: Mladinska revitalizacija stavbne kulturne dediščine«, skrajšano »Projekt RE:«, združuje tri nevladne in neprofitne organizacije iz obrobnih območij srednje in vzhodne Evrope – Slovenije, Romunije in Slovaške.

Vse tri organizacije vodijo mladi (20–35 let) strokovnjaki, so izjemno pomembne v lokalnem kontekstu in priznane na nacionalni ravni za zgledne projekte na področju kulturne dediščine, vse pa so tudi inovativne s prenašanjem veščin in pristopov z drugih področij (promocija preko družabnih omrežij, prostovoljstvo, zbiranje sredstev, podjetništvo, turizem) na področje kulturne dediščine.

Aktivnosti partnerjev so organizirane okoli treh simbolnih objektov kulturne dediščine:

1. Rudarske hiše Idrija iz 19. stoletja (Slovenija),

2. Neptunove terme iz 19. stoletja v Băile Herculane (Romunija),

3. Cerkev sv. Ladislava iz 13. stoletja v Kamenanih (Slovaška).

Vse tri stavbe so bile priznane zaradi evropske dediščine (Unescov seznam svetovne dediščine, 7 najbolj ogroženih območij kulturne dediščine Europa Nostra leta 2022 in območje z Znakom evropske dediščine), vendar se soočajo s mračno prihodnostjo zaradi nezmožnosti sektorja kulturne dediščine, da bi spodbudil njihovo revitalizacijo.

S predlaganimi dejavnostmi si bodo partnerji ponovno prizadevali prekiniti "običajen način dela" v togem sektorju kulturne dediščine in predlagali na dejanjih temelječe intervencije učenja in usposabljanja. Cilj projekta je torej vzgajati mlade talente, krepiti njihove zmogljivosti in spodbujati njihovo inovativnost, eksperimentiranje ter posledično pripeljati do uspešnih organizacij in novih delovnih mest.

V okviru projekta bodo partnerji sodelovali in producirali:

1. Tri raziskave študije primera:

- V Sloveniji bo ID20 eksperimentiral in pilotiral edinstveno turistično gastronomsko izkušnjo kot nekonvencionalen pristop pri interpretaciji rudarske dediščine Idrije iz 19. stoletja.

- V Romuniji bo LOCUS proučeval degradirane in resno poškodovane okrasne mavčne elemente Neptunovih kopališč.

- Na Slovaškem bo Goticka Cesta oblikovala krajinski načrt srednjeveške cerkve v Kamenanyh v regiji Revúca s sodelovanjem in uporabo 3D digitalizacije.

2. Trije mojstrski tečaji:

- V Sloveniji junija 2024 o tradicionalnih tehnikah gradnje (les, apneni omet), poslovnem modeliranju, dediščinskih izdelkih in storitvah, 3D digitalizaciji in digitalni interpretaciji ter sodelovanju in izgradnji skupnosti.

- Julija 2024 v Romuniji o tradicionalnih in sodobnih tehnikah gradnje za okraske iz apnenega mavca, 3D digitalizaciji in interpretaciji, ozaveščanju o pomenu ohranjanja zgodovinskih spomenikov in tehnikah zbiranja sredstev z uporabo ozaveščenosti prek platform družbenih medijev.

- Na Slovaškem maja 2024 o tradicionalnih gradbenih tehnikah (zemeljska dela, vrtnarjenje, razvlaževanje, polaganje kamnitih ploščic, zidanje) in delo s prostovoljci.

3. Šest dejavnosti razširjanja:

- Spletna stran

- Revija

- Pet spletnih seminarjev

- Video reportaže

- Pet prenosov dogodkov v živo

- Skupna grafična podoba