Neptúnove kúpele - architektúra dekoratívnych prvkov - ⧫ techniky reštaurovania ⧫ úloha ⧫ história a významy

14.3.2024, Herculane, RO

V rámci prvého európskeho grantu, ktorý sa Neptúnovym kúpeľom podarilo získať, pripravuje združenie Locus na leto 2024 majstrovský kurz venovaný záchrane dekoratívnych prvkov. Pod vedením odborníka na reštaurovanie bude 35 účastníkov experimentovať s historickými technikami, ale aj s najmodernejšími technológiami.

Neptúnove kúpele, symbol kúpeľnej architektúry v Rumunsku, hrdo nesú označenie pamiatky národného významu, pričom ich európska hodnota je zrejmá nielen vďaka ich ohromujúcej kráse, ale aj vďaka ich technickým atribútom a histórii. Najmodernejšie kúpele v čase svojho otvorenia v roku 1886 sa dnes javia v pokročilom štádiu rozpadu. Napriek ťažkostiam legislatívneho a administratívneho charakteru, ktoré bránia investovaniu verejných prostriedkov do záchrany pamiatky, prostredníctvom projektu RE: Kúpele, gotické kostoly a banícke domy: revitalizácia stavebného kultúrneho dedičstva mladými ľuďmi, združenie Locus podniká potrebné kroky na inventarizáciu, digitalizáciu a čiastočnú rekonštrukciu dekoratívnych prvkov fasády a interiéru.

Dekoratívne prvky - význam a história

V priebehu histórie ľudstvo našlo viacero spôsobov odovzdávania svojich tradícií, krásy a technologického stupňa vývoja reprezentatívneho pre každú etapu. Knihy spolu so všetkými formami písomného poznania boli a pravdepodobne sú stále najpoužívanejšie. Dnes je pre väčšinu z nás najpohodlnejším nástrojom internet. V minulosti, ešte v nedávnom 19. storočí, však jeden zo spôsobov odovzdávania vedomostí predstavovala aj architektúra, najmä dekoratívne prvky. Od ľahko rozlúštiteľných symbolov, ako sú erby s iniciálami rodu, ktorá budovu postavila, až po menej známe, ako sú symboly reprezentujúce funkciu budovy. Väčšina dekoratívnych prvkov rozpráva príbehy, odovzdáva posolstvá a učí nás o minulosti. Na letnom workshope budeme študovať a spoznávať Neptúnove kúpele práve cez prizmu dekoratívnych prvkov.

3D skenovanie, technológia a štúdia

Komplexná a zložitá prípravná fáza v lete 2023 bola definovaná štúdiom dekoratívnych prvkov a výberom reprezentatívnych prvkov, po ktorom nasledovalo ich 3D skenovanie s cieľom zdigitalizovať každý z nich do detailu technických výkresov, ktoré umožnia presnú replikáciu. Zároveň projektový tím dokončil štúdiu metód reštaurovania a rekonštrukcie prvkov, od pôvodných až po tie súčasné podľa dnešného štandardu. V procese obnovy alebo aj reštaurovania dekoratívnych prvkov sa spravidla zohľadňujú faktory, ako je stupeň degradácie materiálu, ale aj pamiatková stopa stavby, jej význam a nepriamo aj význam zachovania použitých techník čo najbližšie k originálu (alebo naopak).

Odkaz a úloha

Dedičstvo nie je len kultúrny fond, ktorý nám bol odovzdaný a ktorý všetci využívame. Dedičstvo je nahromadené poznanie, hmotné alebo nehmotné, ktoré máme tiež zodpovednosť a povinnosť odovzdať budúcim generáciám. Preto sú dnešní odborníci v oblastiach, ktoré formujú naše životné a kultúrne prostredie, zodpovední za starostlivosť o históriu, aby sa zabezpečilo jej odovzdávanie budúcim generáciám. Zmluva o Európskej únii pripomína, že jedným z cieľov EÚ je "rešpektovať bohatstvo jej kultúrnej rozmanitosti a zabezpečiť ochranu a rozvoj európskeho kultúrneho dedičstva". Prostredníctvom projektu RE: chceme spolu s našimi partnermi na Slovensku a v Slovinsku prispieť k tomuto ušľachtilému cieľu Európskej únie.

Masterclass júl 2024

V dňoch 17. až 21. júla vás radi privítame v kúpeľoch Herculaneum, kde spoločne necháme Neptúnove kúpele rozprávať svoj príbeh pomocou dekoratívnych prvkov. Naučíme sa posúdiť ich stav, pochopíme proces digitalizácie a vyskúšame si všetky metódy reštaurovania a rekonštrukcie, od historických až po tie, ktoré boli vyvinuté s pomocou súčasných technológií. Tridsaťpäť účastníkov z Rumunska, Slovenska a Slovinska si tak vymení skúsenosti, postupy a procesy pri obnove kultúrneho dedičstva..

Masterclass v Băile Herculane je súčasťou projektu RE: spolufinancovaného z programu Kreatívna Európa.