Materiály na stiahnutie

Výstupy prvých 12 mesiacov projektu pozostávajú z výskumných reportov a rozvojových dokumentov. Materiály boli dodané každým partnerom s ohľadom na jeho vlastné ciele a spoločné zámery zapojených lokalít. Dokumenty sú vypracované v jazykoch krajín partnerov s anglickým zhrnutím.

Odkazy na stiahnutie:

ID20 >> Gastronomic-theatre experience – Idrija Miners’ House 

Locus Association >> Artistic components of a 19th century spa building – Neptune Bath

Gotická cesta >> Medieval church landscape and community engagement – Kameňany church