Pamiatky

Evanjelický a.v. kostol / Kameňany, Slovensko

Kostol pôvodne zasvätený uhorskému kráľovi sv. Ladislavovi postavili na miernej vyvýšenine uprostred obce v polovici 13. storočia a má románsky základ. Kostol pôvodne zasvätený uhorskému kráľovi sv. Ladislavovi postavili na miernej vyvýšenine uprostred obce v polovici 13. storočia a má románsky základ. Okolie kostola sa vďaka Projektu RE: má stať vzorovým príkladom pre zvýraznenie genia loci a spoluprácu s miestnou komunitou.


Kúpele Herculane / Herculane, Rumunsko

Budova bola postavená v rokoch 1883 až 1886 podľa plánov maďarského architekta Alpára Ignata na základe celoštátnej architektonickej súťaže organizovanej ministerstvom financií. Do súťaže bolo prihlásených 7 projektov. Projekt pozostával z týchto priestorov: 70 liečebných vaní, 10 kamenných kúpeľov, 2 sauny, 2 inhalačné miestnosti, čakáreň, šatník. Celkovo môže súbežnú liečbu dostať asi 100 ľudí.


Giser House / Idrija, Slovenia

Giserov dom je typickým príkladom tradičného baníckeho domu v Idriji – ohrozenej typológie bývania, ktorá sa vyvinula na konci 18. storočia v tomto bývalom najstaršom slovinskom banskom meste. V rámci projektu ID20 reinterpretuje kultúrnu históriu prostredníctvom gastronomicko-divadelnej hry, ktorá účastníkov prenesie do niekdajších čias Giserovho domu s hercami, chuťami a príbehmi.