O projekte

Kúpele, gotické kostoly a banícke domy: revitalizácia kultúrneho dedičstva mladými profesionálmi“, skrátene „Projekt RE:“, spája tri mimovládne a neziskové organizácie z okrajových oblastí strednej a východnej Európy – Slovinsko, Rumunsko a Slovensko.

Všetky tri organizácie sú vedené mladými (20 – 35 ročnými) profesionálmi, všetky sú mimoriadne dôležité v lokálnom kontexte a uznávané na národnej úrovni za príkladné projekty v oblasti kultúrneho dedičstva, pričom všetky inovujú tým, že prinášajú zručnosti a prístupy z iných oblastí (mediálny marketing na sociálnych sieťach, dobrovoľníctvo, fundraising, podnikanie, cestovný ruch) do oblasti kultúrneho dedičstva.

Aktivity partnerov sú organizované okolo troch významných pamiatok kultúrneho dedičstva:

1. Banícky dom v Idriji z 19. storočia (Slovinsko),

2. Neptúnove kúpele z 19. storočia v Băile Herculane (Rumunsko),

3. Evanjelický kostol v Kameňanoch, pôvodne zasvätený sv. Ladislavovi (Slovensko).

Všetky tri budovy sú medzinárodne uznávané pre svoje hodnoty európskeho dedičstva (lokalita UNESCO, 7 najohrozenejších miest kultúrneho dedičstva Europa Nostra v roku 2022 a lokalita Značky Európske dedičstvo), no čelia neistej budúcnosti pre neschopnosť sektora kultúrneho dedičstva udržateľne podporovať ich revitalizáciu

Prostredníctvom navrhovaných aktivít sa partneri opäť zamerajú na narušenie „klasického prístupu“ v málo pružnom sektore kultúrneho dedičstva a navrhnú akčné vzdelávacie a školiace intervencie. Cieľom projektu je teda vychovať mladé talenty, posilniť ich kapacity a uľahčiť ich inovácie, experimentovanie a následne viesť k prosperite samotných organizácií a novým pracovným miestam.

V rámci projektu partneri v úzkej spolupráci vyprodukujú:

1. Tri výskumy prípadových štúdií:

- V Slovinsku bude ID20 experimentovať a pripraví pilotný turistický gastronomický zážitok ako nekonvenčný prístup pri interpretácii baníckeho dedičstva Idrije 19. storočia.

- V Rumunsku bude LOCUS študovať degradované a vážne poškodené ozdobné omietkové prvky budovy Neptúnových kúpeľov.

- Na Slovensku Gotická cesta participatívnym procesom a využitím 3D digitalizácie navrhne krajinný plán stredovekého kostola v Kameňanoch.

 
2. Tri workshopy, tzv. MasterClass:

- V Slovinsku v júni 2024 prebehne workshop o tradičných stavebných technikách (drevo, vápenná omietka), podnikateľskom modelovaní, výrobkoch a službách týkajúcich sa dedičstva, 3D digitalizácii a digitálnej interpretácii a účasti pri budovaní komunity.

- V Rumunsku v júli 2024 o tradičných a moderných stavebných technikách pre ornamenty z vápennej omietky, 3D digitalizácii a interpretácii, zvyšovaní povedomia o dôležitosti zachovania historických pamiatok a technikách získavania finančných prostriedkov pomocou zlepšenia povedomia prostredníctvom platforiem sociálnych médií.

- Na Slovensku v máji 2024 o tradičných stavebných technikách (pozemné práce, záhradníctvo, odvlhčovanie, kamenné obklady, murovanie) a práci s dobrovoľníkmi.

 
3. Šesť propagačných produktov:

- Webová stránka

- Časopis

- Päť webinárov

- Video reportáže

- Päť livestreamov

- Spoločná grafická identita