Kreatívna Európa

Prostredníctvom programu Kreatívna Európa Európska únia investuje do akcií, ktorými sa posilňuje kultúrna rozmanitosť a reakcia na potreby kultúrnych a kreatívnych sektorov či výzvy, ktorým tieto sektory čelia. Hlavnými cieľmi programu sú ochrana, rozvoj a podpora európskej kultúrnej a jazykovej rozmanitosti a dedičstva, zvyšovanie konkurencieschopnosti a ekonomického potenciálu kultúrnych a kreatívnych sektorov, najmä audiovizuálneho sektora. Novinky v programe prispejú k oživeniu týchto sektorov, pričom sa posilnia snahy, aby sa stali inkluzívnejšími, digitálnejšími a environmentálne udržateľnejšími.

Program Kreatívna Európa je rozdelený do 3 častí:

Náš projekt je súčasťou medzisektorovej výzvy a rieši využitie tradičných aj progresívnych metód záchrany a prezentácie kultúrneho dedičstva. Účelom medzisektorovej vetvy je posilniť spoluprácu medzi rôznymi kultúrnymi a kreatívnymi sektormi s cieľom pomôcť im riešiť spoločné výzvy, ktorým čelia, a nájsť inovatívne riešenia. Toto sú jeho hlavné priority, ku ktorým sa prikláňame v projekte RE: