Partneri

ID20 Institute for Heritage Innovations

ID20 Inštitút pre inovácie dedičstva [ID20] je mimovládna a nezisková organizácia s regionálnou základňou v západnom Slovinsku. Poslaním ID20 so sídlom v Idriji, domove druhej najväčšej bývalej ortuťovej bane na svete zapísanej na zozname svetového dedičstva UNESCO, je rozvíjať a chrániť kultúrne dedičstvo Európy, najmä vo vidieckych a okrajových oblastiach.


Locus Association

Locus Association je mimovládna organizácia, ktorej cieľom je záchrana a podpora kultúrneho, architektonického, urbanistického a prírodného dedičstva Rumunska. Locus Association je členom európskej organizácie „EUROPA NOSTRA“.


Gotická cesta

Združenie Gotická cesta je mimovládna a nezisková organizácia pôsobiaca v regióne Gemer-Malohont na juhu stredného Slovenska. Poskytuje podporu vlastníkom pamiatok sakrálneho dedičstva v oblasti záchrany a propagácie pamiatok. V roku 2022 súbor stredovekých interiérových fresiek v dvanástich kostoloch v celom regióne získal Značku Európske dedičstvo za propagáciu hodnôt Európskej únie a jej pestrej histórie.